Vetenskap & Forskning bakom Rehaler

Forskning

I en banbrytande studie från 1950-talet upptäckte man att genom att inhalera rätt mängd CO2 och O2 och vid rätt tidpunkt vid ett migränanfall, kunde man både avskaffa aura-symtom och stoppa huvudvärk från att utvecklas. Tidigare studier och ny skanningsteknik har vidare undersökt de fysiologiska mekanismerna, och hittat en stark terapeutisk länk på både den vaskulära och neurologiska nivån.

BalancAir, företaget bakom Rehaler, har sedan 2009 arbetat inom detta nya terapeutiska område, forskat och utvecklat behandlingar av olika neurologiska sjukdomar.

BalancAir fokuserar på att utveckla medicinsk utrustning som inte bara är funktionell utan också integrerar direkt i dagens mobila och digitala livsstil. BalancAir förbinder gapet mellan medicinsk vetenskap och digital innovation och gör det möjligt för patienterna att leva friska, produktiva och symptomfria liv genom att tillhandahålla estetiskt vackra, funktionella och användarvänliga produkter som är direkt kopplade till patientens digitala enheter.

Kliniska studier och godkännanden

Rehaler har testats i en randomiserad, kontrollerad, dubbelblind klinisk studie på migränpatienter med aura, vilket visade signifikant högre användartillfredsställelse och smärtlindring jämfört med placebo (78% av attackerna hade smärtlindring redan vid andra behandlingen). BalancAir arbetar nu på att sätta igång en större uppföljningsstudie där det fokuseras på flera olika typer av migrän.

Den kliniska studien av Rehaler genomfördes av huvudvärkskliniken vid Aarhus Universitetssjukhus i Danmark. Resultaten av studien var i augusti 2018 publicerad i Cephalalgia som är den högst rankade vetenskapliga huvudvärksjournalen i världen. 

Artikeln kan nås gratis genom att klicka här.

Rehaler är CE-godkänd och lanserades på den Europeiska marknaden i 2018.

Vetenskapliga rådgivare

Vi är stolta över vårt samarbete med några av världens mest framstående personer och kliniker inom migränforskning.

Henrik Winther Schytz

MD, PhD, DMSci - Danish Headache Center

Henrik Winther Schytz, neurologisk överläkare och klinisk lektor på Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet Glostrup. Han har en omfattende forskningsaktivitet och har skrivit en rad olika vetenskapliga artiklar om modeller inom experimentell huvudvärk, diagnostik inom huvudvärk och hur man kan använda nya bildtekniker inom huvudvärksforskning. Han fick i 2015 Harold Wolff – John Graham priset af American Academy of Neurology för sin forskning.

Parisa Gazerani

Cand. Pharm, PhD - Aalborg University

Parisa Gazerani, lektor och smärtforskare vid Institut för Medicin och Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Hon har en omfattande forskningsproduktion inom bla. farmakologisk smärtbehandling, fysiologin bakom smärtlindring samt är en av de två forskare som ligger bakom utvecklingen av en migränens biomarkör.

Anders Hougaard

MD, PhD - Danish Headache Center

Anders Hougaard, neurologisk avdelningsläkare och forskare på Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet Glostrup. Han har gjort en djupgående forskning om migrän med aura, fysiologin bakom migrän, användande av bildteknik inom huvudvärksforskning samt betydelsen av triggerfaktorer vid huvudvärk.

Gör testet och se om Rehaler är rätt behandling för dig!

Logga in på ditt Rehaler Konto