Press

Denna sida innehåller information om Rehaler och BalancAir, företaget bakom Rehaler. Vill du veta mer, kontakta oss på: press@balancair.com. 

BalancAir & Rehaler

  • Grundat 2009 Troels Johansen, BalancAirs forskningschef stiftade bolaget med mål om att utveckla en behandling mot neurologiska sjukdomar med hjälp av en gasblandning och utan läkemedel.
  • En avknoppning från DTU De första teknologiska stegen i utvecklingen tog plats på Danmarks Tekniska Universitet.
  • Rehaler - migränbehandling BalancAirs första produkt Rehaler, använder sig av en kombination av koldioxid och syre för att på ett effektivt sätt kunna stoppa migrän
  • Kliniska studier Rehaler har testats i en klinisk studie på migränpatienter med aura vid Aarhus Universitetssjukhus.

Ladda ner vårt presskit

Presskitet innehåller ytterligare information om BalancAir, Rehaler, fakta om migrän, länkar, bilder, logo m.m

Historien bakom BalancAir & Rehaler

BalancAir är ett familjedrivet företag som etablerades 2009 av den den dåvarande civilingenjör- och forskarstudenten Troels Johansen. Företaget drivs idag av hans bror Asger Stjernholm och består av 10 anställda, kontoret ligger i DTU Science Park Lyngby, norr om Köpenhamn.

BalancAir lanserade på hösten 2018 sin första migränehandling – Rehaler. Rehaler behandlingen består av engångsinhalator, en syremätare, samt en behandlingsapplikation till din smartphone. Behandlingens syfte är att lindra och förebygga ett migränanfall.

Bolaget BalancAir ägs gemensamt av familjen Johansen och en grupp investorer, hittills har bolaget mottagit en kapitalinvestering på 19 miljoner danska kronor från danska investerare, Business Angels.

Företagets fokus är på utveckling och kommersialisering av CO2-behandling, för att bland annat kunna lindra och förebygga migrän. Behandlingen baseras på en metod där man ändrar blodets CO2-nivå. Metoden har varit känd sedan 1950-talet och mellan 2016-2017 utförde BalancAir kliniska studier som dokumenterade och kartlade effekten på migränpatienter med aura. Studierna gjordes på danska Aarhus Universitetssjukhus -Aarhus.

Migrän är en sjukdom som har allvarliga och stora konsekvenser på både patient men också på samhället. Ungefär 1,4 miljoner svenska lider av migrän varav 400.000 av svår migrän. Enligt statistik från internetmedicin, SCB, Huvudvärksförbundet visar att var 5.e svensk kvinna och var 10.e svensk man lider idag av migrän och i genomsnitt 190 dagar sjukdagar om året är orsakade av migrän.

Vetenskaplig information

I artiklarna nedanför kan du läsa mer om teknologien bakom Rehaler. Kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta dem.

Kliniska studier av CO2 som behandling mot migrän och huvudvärk

Titel
Tidsskrift
År
Effects of carbon dioxide-oxygen mixtures given during preheadache pha...
Anaesthesia
1974
Trial treatment of migraine attack by rebreathing of expired air
Presse médicale
1984
Non-inhaled, intranasal carbon dioxide for the abortive treatment of m...
Annals of Neurology
2005
Abortive treatment of migraine headache with non-inhaled, intranasal c...
Headache
2005b

CO2’s effekt på nervsystemet

Titel
Tidsskrift
År
Adenosine and ATP link PCO₂ to cortical excitability via pH
Neuron
2005
Non-inhaled administration of 100% carbon dioxide represses capsaicin ...
Cephalalgia
2009
Effect of carbon dioxide on calcitonin gene-related peptide secretion ...
Headache
2007
pH modulation of neuronal excitability and central nervous system func...
pH and Brain Function
1998
Trigeminal antihyperalgesic effect of intranasal carbon dioxide
Life Sciences
2010
Seizure termination by acidosis depends on ASIC1a
Nature neuroscience
2008
Carbonic anhydrases and brain pH in the control of neuronal excitabili...
Subcell Biochem
2014
Possible roles of vertebrate neuroglia in potassium dynamics, spreadin...
The Journal of experimental biology
1981
Mild acidosis delays hypoxic spreading depression and improves neurona...
Journal of Neuroscience
1994
Modulation of spreading depression by changes in extracellular pH
Journal of neurophysiology
2000

Ladda ner presskit

Presskitet innehåller ytterligare information om BalancAir, Rehaler, fakta om migrän, länkar, bilder, logo m.m.

Gör testet och se om Rehaler är rätt behandling för dig!

Logga in på ditt Rehaler Konto