Hur fungerar det?

Rehaler motverkar effektivt i början av ett anfall den utlösande orsaken i de flesta fall av alla migränanfall: brist på syre- och energiförsörjning i hjärnan. Genom att använda en exakt och individuellt anpassad kombination nivå av CO2 och frisk luft ökar Rehaler syre-och energiförsörjningen med upp till 70 %, som bevisat effektivt stoppar anfall samt lindrar smärtan under ett anfall.

Spela videoklipp

Snabb överblick

  • Genom att öka koldioxidnivån och syre / energiförsörjningen i hjärnan kan en stor procentandel av migränanfallen stoppas eller lindras.
  • Migränanfall orsakas / förvärras ofta av brist på syre och energiförsörjning i hjärnan, detta beror på en sammandragning av några eller alla blodkärl i hjärnan i början av ett migränanfall.
  • Rehaler blandar frisk luft och CO2 från användarens utandningsluft, som man sedan andas in igen i ca. 20 minuter.
  • Koldioxiden i luften gör att blodkärlen expanderar, och den höga syrenivån säkerställer en ökning av syretillförseln till hjärnan.
  • Syremätaren kontrollerar användarens värden under attacken och skickar information till Rehaler appen som använder en speciell algoritm för att guida användaren genom behandlingen.

Hur Rehaler behandlar din migrän

Rehaler använder sig av en blandning av ny frisk luft samt din egen utandningsluft för att skapa en exakt och individuell blandning av CO2 och syre i luften du andas. Rehaler är speciellt utformad för att säkerställa att du alltid får rätt balans mellan CO2 och frisk luft. 

Detta är avgörande för att säkerställa en optimal och säker behandling. För låg nivå kan inte stoppa ett anfall, medans för hög nivå kan att skapa negativa biverkningar, och för lite syre kan vara mycket farligt. Denna luftblandning andas man in över en period av 20 – 30 minuter vilket dramatiskt påverkar migränanfallet och kan stoppa det helt samt avsevärt reducera smärtan under ett anfall. 

Rehaler fungerar i kroppen genom dessa fyra effektiva mekanismer:

Rehaler - Increases blood flow to the brain

Ökar blodtillförslen till hjärnan

Genom att andas in en blandning av den korrekta nivån av CO2 och syre ger en ökad tillströmmning i blod- och syreförsyningen till hjärnans celler. Detta är den mest effektiva behandlingen för att motverka syrebristen i blodtillströmningen som ofta ses under ett migränanfall.
Rehaler - Reduces pain sensation

Minimerar känslighet hos centrala nervsystemet

Behandlingen resulterar i en ökad mängd av CO2 i kroppen, och i samband med detta blir blodet surare och nerverna mindre känsliga, detta ger en kraftig smärtreduktion under ett anfall.
Rehaler - Stops Cortical Depression

Stoppar Cortical Spreading Depression (CSD)

Cortical Spreading Depression (CSD ) är en långsam, destruktiv bölja som sprider sig genom hjärnan och är en bidragande orsak till den smärta, illamående, ökad ljud-ljuskänslighet samt trötthet som man upplever vid ett migränfall.

Rehaler - Reduces CGRP in the brain

Minskar CGRP-frisläppet i hjärnan

CGRP är en molekyl i hjärnan som har kopplats till början av ett migränanfall. Under de senaste åren har ett antal injektionsdroger utvecklats med syfte att minimera CGRP-frisättningen under migränattacker. 

Koldioxid / syreblandningen som tillhandahålls av Rehaler har visat sig naturligt minska frisättningen av CGRP – vilket ger en läkemedelsfri metod för att dra nytta av CGRP-inhibering, utan injektioner eller läkemedel.

Se om Rehaler-behandlingen passar dig

Hur använder man Rehaler?

Starter using Rehaler as early as possible

#1 - Börja så tidigt som möjligt

Som med de flesta migränbehandlingar är timingen avgörande. Vi rekommenderar att du använder Rehaler så fort du känner ett migränfall nalkas. Genom att använda Rehaler så tidigt som möjligt har du större chans att stoppa anfallet innan smärtan startar, samt  avsevärt lindra smärtan. Även om tidig behandling är det mest optimala, upplever många en betydande smärtlindring även om smärtan redan har börjat när de behandlar med Rehaler.

#2 - Förbered behandlingen

Rehaler har utvecklats så att du enkelt kan ta den med dig överallt. Den är enkel att använda och du kan börja din behandling inom få minuter efter att din migrän nalkas. Starta din app och klicka på ”Börja behandling”, öppna sedan en Rehaler och ställ reglaget på din individuella nivå. Sätt syremätaren på valfritt finger och näsklämman på näsan. Slutligen, ta ett djupt andetag och andas in i Rehalern. Fortsätt sedan att andas normalt i Rehalern.

Prepare Rehaler
Rehaler - Breath & relax

#3 - Slappna av och andas

De första gångerna du provar Rehaler, prova att slappna av och sitt bekvämt. När du har behandlat ett par anfall kommer du sannolikt att uppleva att du samtidigt kan arbeta, läsa, titta på TV m.m. Rehaler appen och syremätaren kontrollerar dina värden under behandlingen och guidar dig om eventuella justeringar du behöver göra för att uppnå optimal effekt.

#4 - Fortsätt din dag som vanligt

Du kan känna effekt redan inom 5 minuter av behandlingen, medan det ibland kan gå upp 40 minuter. Den optimala tiden beror på din dagliga form, typ av migränanfall och hur långt anfallet har hunnit utveckla sig innan behandlingen börjar. Om du känner att attacken inte har stoppats helt efter en normal avslutad behandling går det bra att fortsätta behandlingen så länge som krävs ( detta är helt ofarligt ). Överskjutande koldioxid som Rehaler tillhandahåller kommer att försvinna ur kroppen inom några minuter efter avslutad behandling och du kommer ofta att kunna fortsätta din dag normalt.

 

With Rehaler you can continue your day after treatment

Gör testet och se om Rehaler är rätt behandling för dig!

Logga in på ditt Rehaler Konto