Ofte stillede spørgsmål

Generelt

Rehaler är en läkemedelsfri akut behandling av migrän med aura. Rehaler har utvecklats av det danska företaget BalancAir, som grundades 2009 med målet att göra koldioxid behandling praktiskt och tillgänglig för allmänheten.

Rehaler fungerar på så vis att den ökar CO₂ innehållet i luften man andas in samtidigt som den säkrar att man hela tiden får tillräckligt med syre. Rehaler använder sig inte av gasflaskor men istället den CO₂ som kroppen naturligt producerar och blandar den med en noga kontrollerad mängd frisk luft. Genom att använda sig av denna säkra och effektiva princip är Rehaler den första produkten som kan erbjuda en migränbehandling med hjälp av CO₂ . Då Rehaler använder sig av kroppens egna mängd CO₂ behöver man aldrig fylla på sin behandling eftersom den aldrig tar slut. Tack vare sin lilla storlek får den lätt plats i din ficka eller lilla väska. 

Eftersom Rehaler konstant tillför en stabil och noga kontrollerad mängd frisk luft, får man alltid tillräckligt med syre och kan därför använda den så ofta och länge som det är behov för utan att utsättas för en risk. Genom denna metod tillför Rehaler dig en precis lagom mängd av syre och CO₂ för att kunna stoppa ett anfall. Rehalers effekt varar så länge den används men de kliniska studierna har visat att det räcker med att använda den ca 15-20 minuter i början av ett anfall för att lyckas avvärja ett anfall helt. Rehaler kan användas som ett alternativ till en migränbehandling men eftersom den är utan läkemedel kan den även användas tillsammans med andra läkemedel mot migrän. Då 

Rehaler inte innehåller läkemedel är där inga begränsningar för hur länge och ofta man använder eller hur tidigt man behandlar sin migrän med den. Detta är en stor fördel jämfört med andra läkemedel mot migrän som är begränsat till mängd och antal man får använda per behandling/månad och gör att många tvingas att vänta till långt in i anfallet med att ta sin medicin

 Rehaler består av fyra delar:

– Engångsinhalator, som man andas in genom
– Syremätare som noga under behandlingen kontrollerar kroppens syrenivå
– En mjuk näsklämma som hjälper med att säkra en korrekt CO₂ nivå.
– En behandlings applikation som steg-för-steg guidar användaren gen

Börja din behandling med Rehaler så fort du känner ett anfall nalkas och behandla mellan 25-30 minuter eller tills du känner att din aura försvinner ( aura migrän). Behandlingsapplikationen och syremätaren guidar dig genom processen och säkrar en korrekt och säker behandling. Därefter kommer du i appen att bli ställd ett antal frågor om din behandling, samt effekten du uppnådde. Appen kommer att använda dina svar för att utarbeta en optimal användning av Rehaler som inkluderar att ändra inhalatorns inställning, behandlingstid och liknande. Denna feedback kommer alltid att vara tillgänglig via appen så att du vet hur du använder utrustningen nästa gång du får ett anfall. 

Tips! Som regel bör du, när du använder Rehaler, sitta ner eller ligga med en kudde i ryggen, i en avslappnad position. Du behöver inte tänka på din andning, utan andas normalt, och det går bra att läsa och på TV medan du använder Rehaler, du bör helst inte träna eller sova under behandlingen. Eftersom du har inhalatorn i munnen när du använder den, är det svårt att prata  men det går bra att kortvarigt ta ut inhalatorn ur munnen utan att behandlingen påverkas. 

Rehaler är utan läkemedel och går därför bra att användas tillsammans med annan migränmedicin och receptfria läkemedel.

Det är inte ett krav att ha en smartphone för att använda behandlingen men det medföljer en interaktiv applikation som hjälper dig optimera varje behandling, samt guidar dig vid frågor och specialanpassas till dig och din migrän och kan ge dig specifika råd till hur du kan få mest ut av din behandling med Rehaler. För att kunna nyttja din Pengarna-Tillbaka-Garantin krävs det att du har registrerat dina anfall i appen. 

Effekt och vetenskap

Ja, I 2016 – 2017 blev Rehaler testat i en slumpmässig, dubbelblint, placebokontrollerad, klinisk studie på migränpatienter med aura på Aarhus Universitetssjukhus. Du kan läsa mer om resultaten här.  BalancAir planerar i nuläget en ny studie med över 100 deltagare, med olika typer av migrän

En rad vetenskapliga studier pekar på att många migränanfall orsakas av syrebrist i hjärnan då blodkärlen drar ihop sig. När hjärnan inte får tillräckligt med syre kan det utvecklas en dominoeffekt som heter Cortical Spreading Depression. Det är en långsam och mycket kraftig våg som sprider sig genom hjärnans nervceller och som till sist orsakar den smärta, illamående, ljud-och ljuskänslighet samt energilöshet man känner vid ett migränanfall.  Det är bevisat att genom att öka CO₂-nivån i kroppen kan motverka ett migränanfall inom 10 sekunder in i behandlingen. 

1) Mängden av syre och blodsocker till hjärnan stiger markant eftersom hjärnans blodförsörjning ökar. Det hämmar sammandragningen av hjärnans blodkärl och ökar hjärnans blodförsörjningen med upp till 70%. Det är kritiskt att man behåller syrenivån på en normal nivå när man ökar mängden CO₂, vilket Rehaler är utvecklad till att göra. 

2) En viktig effekt av behandlingen är att nerverna blir mindre känsliga, och mindre lättpåverkade eftersom migrän utvecklas snabbare när nerverna är känsliga är detta ett viktigt steg i behandlingen.

Genom denna metod är det möjligt att hämma Cortical Spreading Depression, och samtidigt lindra smärtan som är helt avgörande i den tidiga fasen av ett migränanfall.

Migränpatienter och migränanfall är olika, och det är samma med migränbehandlingar(inte minst medicin), effekten varierar från person till person och ibland från anfall till anfall. Genom de kliniska studierna visade det sig att Rehaler fungerar väldigt bra på många, men tyvärr inte på alla migränanfall. Många upplevde att de lyckades stoppa ett anfall helt om de använder Rehaler i början av anfallet, andra upplevde en mildare effekt och några upplevde ingen effekt alls. Effekten beror mycket på situationen, där vissa kan påverkas och andra inte. Vi rekommenderar att man gör vårt test som finns på startsidan. För att kunna uppnå optimala resultat från behandlingen är det viktigt att man börjar så tidigt som möjligt i förloppet, gärna vid de första tecken att ett anfall nalkas.

Hittills har det endast utförts kliniska studier på migränpatienter med aura och vi kan därför inte uttala oss om en möjlig effekt och vad denna är på andra typer av migrän. Tills vi har utfört flera studier på patienter med andra typer av migrän marknadsför Rehaler sig endast till migränpatienter med aura. Dock har vi sett positiva resultat från de första 50 testpatienterna, även dem utan aura och vi förbereder nu för ytterligare studier där andra typer av migränformer kommer ingå.

För ca 30 år sedan trodde man att migränhuvudvärk började när blodkärlen i hjärnan utvidgade sig. Detta var ett något naturligt antagande eftersom migränhuvudvärk ofta känns som en dunkande eller pulserande känsla, men då trodde man att detta dunkande berodde på när pulsen slog i de utvidgade blodkärlen. 

Med modern hjärnskanningsteknik har man kunnat se att det är precis tvärtom. Även om artärerna på utsidan av kraniet ofta utvidgas under attacker, drar blodkärlen inuti hjärnan ihop sig, både före en attack och i de flesta fall genom smärtfasen.  Andra studier har även visat att utvidgande av blodkärl i hjärnan (t.ex. från vissa typer av droger) inte i sig orsakar huvudvärken, och det har visat sig att dunkandet av migränhuvudvärk inte är synkroniserad med pulsen.

Migränhuvudvärk beror alltså inte på utvidgade blodkärl, tvärtom så kan man se att en sammandragning av blodkärlen är en gemensam nämnare och trigger hos de flesta migränpatienter. Förvirringen kan uppstå då det fortfarande finns många sidor på internet som inte har uppdaterat sin sin information om detta ännu.

Säkerhet

Rehaler har testats i 3 kliniska försök med i allt 27 deltagare och därefter på ytterligare 50 testpatienter och det finns inga registrerade negativa händelser eller hälsoproblem på grund av behandlingen. Rehaler är utvecklad så att där är en konstant syreförsörjning, oavsett vilken inställning du har. Den medföljande syremätaren kontrollera noga blodets syrenivå och varnar för ifall den skulle falla till en farlig nivå(vilket är högst osannolikt). 

Rehaler tillför en måttlig mängd CO₂ till kroppen vilket kan för några betyda väldigt milda biverkningar (se “Har Rehaleren biverkningar?” nedanför) men dessa är helt ofarliga och försvinner genom att ändra på inställningarna. 

Rehaler är utvecklad så att ökningen av kroppens CO₂-nivå passar nästan alla användare, och den säkrar att man alltid får tillräckligt med syre under hela behandlingen. Rehalern har ett reglage som ställer in den CO₂ som man andas in och är utvecklad så att där är en konstant syreförsörjning, oavsett vilken inställning du har. Den medföljande syremätaren kontrollerar noga syrenivån i blodet och varnar ifall den skulle falla till en farlig nivå ( vilket är högst osannolikt ). 

De första gångerna man använder Rehaler, kan man uppleva att ens andetag blir djupare och 20% av användarna upplevde dessutom att de blev lite varma i kroppen, 10% började svettas lite mer än de brukar. Dessa symptom är helt normala och ofarliga, och är en effekt av ökad CO₂-nivå i kroppen som försvinner så snart du slutar med behandlingen. Omkring 5% av användare upplevde en starkare reaktion på CO₂, som lätt yrsel, rastlöshet, andfåddhet, mild huvudvärk. Om man upplever någon av dessa symptomer ska man justera reglaget nedåt och biverkningar försvinner kort efteråt. 

Rehaler har hittills endast testats på migrän med aura, och vi kommer därför i nuläget endast marknadsföra oss till migrän med aura. BalancAir förbereder nu för ytterligare studier där andra typer av migränformer kommer ingå. 
Personer med lungsjukdomar som KOL, lungcancer, akut astma, akut lunginflammation, eller en allvarlig förkylning rekommenderas inte att använda Rehaler då det kan uppstå risk för att syrenivån i kroppen kan falla till en farlig nivå. Man ska av samma orsak inte använda Rehaler om man sitter i ett flygplan eller på 2000 meters höjd över havet.
Rehaler bör heller ej användas av personer som lider av epilepsi eller av hjärt-och kärlsjukdom då det ej finns någon klinisk studie på denna patientgrupp.
Det finns inga kliniska tester på gravida och ammande och behandlingen rekommenderas därför inte till denna patientgrupp.

Det finns inga kliniska tester på barn och unga under 18 och behandlingen rekommenderas därför inte till denna patientgrupp.

Eftersom du använder Rehalern för att andas in och ut samlas det efter ett tag kondens inne i Cuben och saliv på munstycket. Av hygieniska orsaker bör man därför kassera Rehalern inom 12 timmar efter att man packat ut den och använda en ny vid nästa behandling.

KÖP

Rehaler-behandlingen kan i nuläget endast köpas genom vår hemsida och kan köpas här

Nej, du behöver inte ett recept för att köpa Rehaler.

Rehaler-refill paketet kostar 299 kr och innehåller 5 refiller vilket svarar till lite under 60 kr per styck.

Eftersom Rehaler är en helt ny behandlingsform ingår den ännu inte i högkostnadsskyddet, med tiden när vi har utfört flera kliniska studier är det sannolikt att den kan komma att ingå härunder, vi kan inte garantera när detta blir men förhoppningsvis inom några få år.

Rehaler Starter Kit innehåller:

  • 4 x engångsinhalatorer med tillhörande näsklämmor(1 används till första gången du konfigurerar behandlingen)
  • 1 x syremätare som noga kontrollerar kroppens syrenivå
  • Appen Rehaler – med instruktionsvideor och en interaktiv instruktionsbok.
  • Etui till syremätaren
  • Laddningskabel till syremätaren

Ja, Rehaler är en CE-godkänd medicinsk utrustning klass I, och är därför godkänd att säljas utan recept.

Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar på Rehalers webbshop, din ångerfristen börjar löpa dagen efter du tagit emot varan. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt, får förseglingen eller originalförpackning på grund av hälso- och hygieniska skäl inte vara bruten vid retur.

Vid retur ska produkterna skickas till nedanstående adress bifogat med antingen ordernummer, namn och adress eller andra kontaktuppgifter så vi kan identifiera din beställning.

BalancAir ApS
Diplomvej 381
2800 Kongens Lyngby
Danmark

Om du utnyttjar din ånger- eller reklamationsrätt, mottar du en mail så snart vi har mottagit varan i retur med information om hur din retur kommer att behandlas.

Vid frågor, kontakt oss på: support@rehaler.com

Behöver du hjälp med att komma igång eller har frågor om din behandling, skicka ett mail till oss på support@rehaler.com

Kliniska studier har visat att det inte är alla som får en önskad effekt första gången de provar Rehaler. För att säkra en optimal behandling ska man därför använda Rehaler vid minst 5 anfall. Det är även bra att kunna lära känna sina föraningar och vara uppmärksam på dessa så att man hinner påbörja en behandling redan på ett tidigt stadie. 

Skulle du behöva hjälp eller har frågor om hur du ska använda Rehaler kan du alltid kontakta oss på support@balancair.com, genom appen, hemsidan eller Facebook.

Gör testet och se om Rehaler är rätt behandling för dig!

Logga in på ditt Rehaler Konto