Kontraindikationer

Rehaler kan användas av de flesta migränpatienter och är helt säker utan långvariga biverkningar. Det finns dock de patienter som behandlingen inte är lämpad till, om du lider av en eller flera av nedanstående sjukdomar rekommenderas du inte att använda Rehaler-behandlingen. 

Om du är osäker, kontakta oss på support@rehaler.com eller rådfråga din läkare.

Lista på kontraindikationer

  • Personer med allvarlig lungsjukdom ( tex KOL, lungcancer, akut astma eller akut lunginflammation eller allvarlig förkylning )
  • Hjärt-och kärlsjukdomar som tex högt blodtryck, hjärttrombos, konvulsioner, hjärtsvikt, hjärtfluktsjukdom, hjärtrytmstörning, hjärtmuskulärsjukdom
  • Anemi, eller blodbrist,
  • Epilepsi, intrakraniell hypertoni, nuvarande eller tidigare aneurysm i hjärna, annan hjärn och-nervsjukdom förutom migrän samt patienter som tidigare har opererats i hjärnan (inklusive stent)
  • Gravida och ammande.
  • Barn-och unga under 18 år.
  • Rehaler bör ej användas om man sitter i ett flygplan eller på 2000 meters höjd över havet.

Gör testet och se om Rehaler är rätt behandling för dig!

Logga in på ditt Rehaler Konto