Ofte stillede spørgsmål

General

Rehaler is a drug free device for treatment of migraine med aura. Rehaler is developed by the Danish company BalancAir which was founded in 2009 with the goal of making CO2 treatment practical and widely available.

Rehalers effekt opnås ved at øge CO2-indholdet i indåndingsluften samtidig med at det sikres at brugeren får nok ilt. Rehaler bruger ikke gasflasker til at opnå denne effekt, men bruger i stedet en del af den CO2 som kroppen producerer – blandet med frisk luft i et nøje og individuelt afmålt forhold. Ved at udnytte dette princip er Rehaler det første device som på en praktisk og sikker måde gør det muligt at behandle migræne vha. CO2. Fordi Rehaler bruger kroppens egen CO2-forsyning løber den ikke (som gasflasker) tør eller har brug for genopfyldning, og den kan pga. sin lille størrelse og vægt let haves i en lomme eller taske. Fordi Rehaler konstant tilfører en nøje kontrolleret, stabil mængde frisk luft løber man ikke tør for ilt under brug, og Rehaler kan derfor bruges lige så længe som der er brug for det, uden risiko for brugeren. Rehaler giver på denne måde brugeren de præcise niveauer af ilt og CO2 som er optimale for at stoppe migræne-anfald. Rehaler har effekt så længe den bruges, men kliniske forsøg har vist at det i mange tilfælde er nok at bruge den 10-20 minutter i starten af et migræneanfald for at afværge anfaldet. Rehaler kan bruges som et alternativ til medicin, men fordi behandlingen selv er medicinfri er det også muligt at bruge den sammen med normal migrænemedicin. Fordi Rehaler er medicinfri er der ingen begrænsning på hvor længe eller hvor tidligt man kan behandle et migræneanfald. Dette er en væsentlig fordel i fht. gængs migrænemedicin (Sumatriptan, Imigran, Relpax, Maxalt, Panodil, Ipren, Kodimagnyl m.fl.) som har en øvre grænse for hvor tit og hvor mange gange på en måned man må behandle sig (hvilket gør at mange migrænepatienter derfor er nødt til at vente til relativt sent i anfaldsforløbet med at tage deres medicin).

Rehaler består af 4 dele:

  • Éngangsinhalatorer som du ånder igennem og som sørger for at du har den rigtige balance af CO2 og ilt.
  • Én kontrol-enhed som du sætter på fingeren og som kontrollerer at du altid har nok ilt i blodet.
  • Én næseklemme som sørger for at alt luft du får ind i kroppen kommer igennem inhalatoren.
  • Én behandlings app som hjælper dig med at konfigurere Rehaler og guider dig til at bruge det optimalt

Rehaler bruges så snart du mærker et anfald på vej. Du tager kontrol-enheden på fingeren, næseklemmen på næsen og begynder at trække vejret igennem inhalatoren. Såfremt du har behov for det vil du også kunne åbne behandlings appen og den vil guide dig igennem brugen. Derefter trækker du vejret igennem inhalatoren i ca. 15-20 minutter hvorefter behandlingen er overstået og forhåbentlig har du kunnet føle at migræne anfaldet er stoppet eller smerten er blevet reduceret. Efterfølgende vil du i appen blive stillet en række spørgsmål omkring din brug, samt hvilket effekt du opnåede. Appen vil bruge dine svar til at udregne en mere optimal brug af Rehaler hvilket inkluderer ændring i indstillingen af inhalatoren, behandlingstid og lignende. Denne feedback vil blive præsenteret for dig og vil altid være tilgængelig via appen så du ved hvordan du skal bruge udstyret næste gang du får et anfald. Som hovedregel bør du mens du bruger Rehaler sidde ned eller ligge med en pude i ryggen, i en afslappet stilling . Det er ikke nødvendigt at du kontrollerer din vejrtrækning på nogen særlig måde, og hvis du vil må du godt læse eller se TV mens du bruger Rehaler, men du må dog ikke motionere eller sove imens. Fordi du har inhalatoren i munden når du bruger den kan du ikke så let tale imens, men hvis du har brug for at give en kort besked er der ikke noget i vejen for at tage den kortvarigt ud af munden.

Rehaler er medicinfrit og du kan derfor godt bruge den sammen med migrænemedicin og håndkøbsmedicin.

Ja. Rehaler-appen er vigtig i forbindelse med konfigurationen af udstyret, samt hjælper dig løbende med at få den optimale behandling, bestille nye inhalatorer, få råd og vejledning mm.

Effect & Science

Yes, the Rehaler treatment was tested from 2016 to 2017 in a randomized, controlled and double blind clinical trial at Aarhus University Hospital. You can read more about the results here. We are currently working on initiating another larger clinical trial with many different migraine types.

A number of studies indicate that many migraine attacks start because the brain’s blood vessels contract and the blood therefore cannot supply the brain with enough oxygen. When the brain lacks oxygen the result for migraine patients is a domino effect called Cortical Spreading Depression. It is a slow, very destructive “wave” which spreads through the brain’s nerve cells and eventually leads the actual migraine attack’s pain, nausea, light/sound sensitivity and lethargy. When you increase the CO2 level in the body by using the Rehaler, within ten seconds a number of well-documented affects occur which counteract the development of migraine attacks:

  1. The supply of oxygen and blood-sugar to the brain increases significantly because the brain’s blood supply increases. The counteracts the contraction of the brain’s blood vessels and increases oxygen supply to the brain by over 50%. When you use CO2 to increase the blood supply to the brain it is crucial to retain a normal oxygen saturation in the blood, which is why Rehaler is carefully balanced to ensure both CO2 levels and oxygen saturation are high.
  2. Susceptibility of the body’s nerve cells is significantly decreased. This is an important affect in migraines because attacks are more easily triggered, developed and worsened during periods where nerve cells are very sensitive and impressionable.

Together these affects make it possible to inhibit Cortical Spreading Depression in the crucial early phase of the migraine attack and thereby significantly limit the attack’s severity.

Migraine patients and migraine attacks are very different. Therefore all types of migraine treatment (including drugs) vary in their affect from person to person, and sometimes from attack to attack. In the clinical trial and subsequently among 50 test users it became apparent that Rehaler works for many but not all migraine attacks. Many patients experience that by using Rehaler early on in the migraine’s development they are able to completely avoid the attack, others experience a reduction of the symptoms, while a minority have no affect. The affect depends on many conditions, some of which are in the user’s sphere of control and others that aren’t. We recommend that you fill out our online migraine questionnaire to determine if Rehaler is a good match for you. To achieve the best effect of the treatment it is important to begin early in migraine process, preferably when the first warning signs of an attack reveal themselves.

The Rehaler treatment has so far exclusively been tested on migraines with aura and there is therefore little knowledge of the effect on migraines without aura. Using Rehaler is not harmful, you should therefore be able to try Rehaler even if you don’t have aura, however as stated we cannot guarantee an effect. To explore the effect on other migraine types we are currently working on initiating a clinical trial with treatment af among others chronic migraine and migraine without aura. 

30 years ago it was believed a migraine occurred when blood vessels expanded in the brain. This was a natural assumption since the pain felt throbbing or pulsating. This throbbing was thought to originate from the pulse beats. Brain scans have shown that its actually the other way around. Blood vessels on the exterior of the cranium often expand during an attack, while the blood vessels in the brain contract. The contraction happens before and in some instances far into to pain phase. Other studies have shown that an expansion of the blood vessels (e.g. by using specific medication) does not on its own initiate a migraine attack. More over it has been proven that there is no connection between pulse beats and the throbbing sensation. The theory that migraines were caused by an expansion of the blood vessels has therefore been refuted. There still exists many websites that haven’t updated their knowledge of migraines, so they do reflect the science from past decades. It has been demonstrated that blood vessel contractions are a much more important trigger among many migraine patients.

Contact us

We use cookies to deliver content, for statistics and to improve your experience on the site. By using rehaler.com you accept the terms for the use of cookies.

Login to your Rehaler account