Xenia Fiona Jensen

Hovedpine eller migræne? Lær de 7 forskelle at kende

Hvis du tidligere har oplevet migræneanfald, kender du alt til den smerte og det ubehag sådan et anfald indebærer. Selv den stærkeste hovedpine er intet mod migrænehovedpinen. Alligevel er det ikke altid nemt at vide, om det faktisk er en migrænehovedpine, der plager dig. Din læge må langt hen ad vejen tage udgangspunkt i din egen beskrivelse af hovedpinen for at fastlægge diagnosen. Ingen andre end du ved jo, hvordan det føles.

Så hvis du lider af hovedpiner, må du i første omgang selv sætte dig ind i forskellene mellem de to typer, den ‘almindelige’ svære og ubehagelige hovedpine eller den ofte endnu mere plagsomme migrænehovedpine, der kræver særlig behandling.

Nedenfor finder du en praktisk gennemgang af symptomerne, så du bliver bedre i stand til at vurdere og typebestemme din egen hovedpine og dermed finde den rette behandling.

Forstå den ‘almindelige’ hovedpine

Almindelig hovedpine er ikke en diagnose i sig selv, men snarere et symptom på et bagvedliggende problem, herunder migræne som en af flere muligheder.

Hovedpine kan være et tegn på en underliggende stresstilstand forårsaget af travlhed, bekymringer osv. Denne type hovedpine kaldes ’spændingshovedpine’ og skyldes muskelspændinger især i nakken Spændingshovedpine er meget smertefuld og kan derfor være svær at skelne fra en migrænehovedpine.

Hvor migrænesmerterne ofte føles i den ene side af hovedet, føles spændingshovedpinen sædvanligvis i begge sider. Muskelafslappende medicin afhjælper spændingshovedpine, men virker med ringe sandsynlighed på egentlige migrænesmerter.

Det er vigtigt at understrege, at der findes adskillige andre årsager til hovedpine, hvoraf nogle er potentielt alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Så hvis du oplever en intens hovedpine, som ikke ligner noget du tidligere har haft, og almindelig håndkøbsmedicin ingen virkning har, er det en god ide at søge læge så hurtigt som muligt.

Migræne er noget helt andet

Til forskel fra hovedpine er migræne en diagnose i sig selv. Voldsom hovedpine er ofte en del af migrænen, men ikke i alle tilfælde. Der kan være andre symptomer til stede såsom kvalme og lys- og lydfølsomhed. Specielt migræne med aura kan afstedkomme synsforstyrrelser i form af blinde pletter, skarpe lysglimt og lignende.

Migræne er en neurologisk lidelse, hvilket vil sige, at den har sin rod i nervesystemet. Den præcise årsag er ikke klarlagt, men nogle mennesker er i stand til at identificere triggere, der udløser deres migræne.

Migrænetriggere er højst individuelle fra den ene person til den næste, men har ofte at gøre med skarpt lys, støj, bestemte fødevarer og tilsætningsstoffer. Endelig kan der være hormonelle årsager.

Fordi hovedpine og migræne har forskellige årsagsforklaringer, kræver de to tilstande også forskellige behandlinger. Almindelige hovedpinetabletter kan i nogle tilfælde lindre migræne, især hvis hovedpinen er det primære symptom. Her er det vigtigt at understrege, at smertestillende håndkøbsmedicin beregnet til at lindre spændingshovedpine i sig selv kan forårsage hovedpine, hvis medicinen indtages for ofte eller i for store mængder. Dette kaldes medicinoverforbrugshovedpine eller ‘rebound headache’, dvs tilbagevendende hovedpine.

Mange migrænikere har brug for andre behandlingsmuligheder end smertestillende midler, herunder eksempelvis kvalmestillende medicin. Mennesker med hyppige migræner kan have nytte af forebyggende eller profylaktisk behandling, ligesom det er vigtigt at undgå velkendte triggere i dagligdagen.

7 vigtige forskelle mellem hovedpine og migræne

  1. Føles smerten i den ene side af hovedet? Dette er typisk for migræne. Hvis hovedpinen føles over hele hovedet, er det med stor sandsynlighed en spændingshovedpine.
  2. Hvor intens er smerten og oplever du den dunkende? Migrænehovedpine er generel meget voldsom og ifølge mange migrænikere karakteriseret ved en dunkende og pulserende smerte. Almindelige hovedpiner har som oftest intet at gøre med migræne.
  3. Er du i stand til at identificere de triggere, der udløser hovedpinen? Migrænehovedpiner udløses af fx fødevarer, lugte, lys, hormonforandringer og andre specifikke triggere. Almindelige hovedpiner er ofte mere tilfældige i deres oprindelse.
  4. Oplever du andre symptomer ud over hovedpinen? En migrænehovedpine ledsages sædvanligvis af andre symptomer som fx kvalme og lysfølsomhed. Ved migræne med aura oplever den migræneramte desuden syns- og føleforstyrrelser før hovedpinen sætter ind.
  5. Kommer hovedpinen i form af anfald? Hvis ja, er det sandsynligvis migrænehovedpine til forskel fra spændingshovedpine, der opleves mere konstant og med varighed over måske dage og uger. Ved kronisk migræne kan smerten også være længerevarende, så gå til lægen og få udredt, om det skulle være tilfældet.
  6. Lider nære familiemedlemmer af migræne? Der er formodentlig en genetisk komponent i migræne, som det ses i mange familier, hvor flere medlemmer lider under denne tilstand.
  7. Er du kvinde? Statistisk set har kvinder en langt større sandsynlighed (3:1) for at lide af migræne end mænd, der sjældnere får diagnosen. Kvinder kan dog få migræne af mange andre grunde end blot køn.

Forhåbentlig har denne gennemgang givet dig bedre mulighed for kende forskel på hovedpine og migræne. Men hvis du stadig er i tvivl og bekymrer dig om dine symptomer, skal du søge læge for at blive udredt. Hvis det drejer sig om en almindelig hovedpine, kan lægen foreslå stressreducerende tiltag, alternativt finde ud af den præcise årsag. Hvis du lider af migræne, vil lægen foreslå særlige behandlingsmuligheder og give ideer til, hvordan du kommer bedst muligt igennem dine migræneanfald.

  • Kan Rehaler hjælpe dig?

    Ved hjælp af få svar, kan du finde ud af om Rehaler kan hjælpe dig og din migrænetype.

Vi bruger cookies til at give dig en god online oplevelse i forhold til vores tjenester. Ved at bruge rehaler.com accepterer du betingelserne for brug af cookies. Lær mere.

Login to your Rehaler account