Ofte stillede spørgsmål

Generelt

Rehaler er et medicinfrit device til behandling af migræne med aura. Rehaler er udviklet af den danske virksomhed BalancAir som blev stiftet i 2009 med det mål at gøre CO2-behandling praktisk anvendeligt og bredt tilgængeligt.

Rehalers effekt opnås ved at øge CO2-indholdet i indåndingsluften samtidig med at det sikres at brugeren får nok ilt. Rehaler bruger ikke gasflasker til at opnå denne effekt, men bruger i stedet en del af den CO2 som kroppen producerer – blandet med frisk luft i et nøje og individuelt afmålt forhold. Ved at udnytte dette princip er Rehaler det første device som på en praktisk og sikker måde gør det muligt at behandle migræne vha. CO2. Fordi Rehaler bruger kroppens egen CO2-forsyning løber den ikke (som gasflasker) tør eller har brug for genopfyldning, og den kan pga. sin lille størrelse og vægt let haves i en lomme eller taske. Fordi Rehaler konstant tilfører en nøje kontrolleret, stabil mængde frisk luft løber man ikke tør for ilt under brug, og Rehaler kan derfor bruges lige så længe som der er brug for det, uden risiko for brugeren. Rehaler giver på denne måde brugeren de præcise niveauer af ilt og CO2 som er optimale for at stoppe migræne-anfald. Rehaler har effekt så længe den bruges, men kliniske forsøg har vist at det i mange tilfælde er nok at bruge den 10-20 minutter i starten af et migræneanfald for at afværge anfaldet. Rehaler kan bruges som et alternativ til medicin, men fordi behandlingen selv er medicinfri er det også muligt at bruge den sammen med normal migrænemedicin. Fordi Rehaler er medicinfri er der ingen begrænsning på hvor længe eller hvor tidligt man kan behandle et migræneanfald. Dette er en væsentlig fordel i fht. gængs migrænemedicin som har en øvre grænse for hvor tit og hvor mange gange på en måned man må behandle sig, hvilket gør at mange migrænepatienter derfor er nødt til at vente til relativt sent i anfaldsforløbet med at tage deres medicin.

Rehaler består af 4 dele:

  • Éngangsinhalatorer som du ånder igennem og som sørger for at du har den rigtige balance af CO2 og ilt.
  • Én kontrol-enhed som du sætter på fingeren og som kontrollerer at du altid har nok ilt i blodet.
  • Én næseklemme som sørger for at alt luft du får ind i kroppen kommer igennem inhalatoren.
  • Én behandlings app som hjælper dig med at konfigurere Rehaler og guider dig til at bruge det optimalt

Rehaler bruges så snart du mærker et anfald på vej. Du tager kontrol-enheden på fingeren, næseklemmen på næsen og begynder at trække vejret igennem inhalatoren. Såfremt du har behov for det vil du også kunne åbne behandlings appen og den vil guide dig igennem brugen. Derefter trækker du vejret igennem inhalatoren i ca. 20-40 minutter hvorefter behandlingen er overstået og forhåbentlig har du kunnet føle at migræne anfaldet er stoppet eller smerten er blevet reduceret. Efterfølgende vil du i appen blive stillet en række spørgsmål omkring din brug, samt hvilket effekt du opnåede. Appen vil bruge dine svar til at udregne en mere optimal brug af Rehaler hvilket inkluderer ændring i indstillingen af inhalatoren, behandlingstid og lignende. Denne feedback vil blive præsenteret for dig og vil altid være tilgængelig via appen så du ved hvordan du skal bruge udstyret næste gang du får et anfald. Som hovedregel bør du mens du bruger Rehaler sidde ned eller ligge med en pude i ryggen, i en afslappet stilling . Det er ikke nødvendigt at du kontrollerer din vejrtrækning på nogen særlig måde, og hvis du vil må du godt læse eller se TV mens du bruger Rehaler, men du må dog ikke motionere eller sove imens. Fordi du har inhalatoren i munden når du bruger den kan du ikke så let tale imens, men hvis du har brug for at give en kort besked er der ikke noget i vejen for at tage den kortvarigt ud af munden.

Rehaler er medicinfrit og du kan derfor godt bruge den sammen med migrænemedicin og håndkøbsmedicin.

Ja. Rehaler-appen er vigtig i forbindelse med konfigurationen af udstyret, samt hjælper dig løbende med at få den optimale behandling, bestille nye inhalatorer, få råd og vejledning mm.

Klik her for at læse vores brugsvejledning for Rehaler.

Effekt & videnskab

Ja, Rehaler-behandlingen blev fra 2016 til 2017 testet i et randomiseret, kontrolleret og dobbeltblindet klinisk forsøg ved Hovedpineklinikken på Aarhus Universitetshospital. Du kan læse om resultaterne her. Vi arbejder p.t. på at iværksætte et endnu større forsøg, med flere forskellige typer migræne.

En række studier peger på at mange migræne-anfald starter fordi hjernens blodårer trækker sig sammen og blodet derfor ikke kan forsyne hjernen med nok ilt. Når hjernen mangler ilt kan der hos migrænepatienter meget let udløses en domino-effekt ved navn Cortical Spreading Depression. Det er en langsom, meget destruktiv ”bølge” som spreder sig igennem hjernens nerveceller og som i sidste ende fører til selve migræneanfaldets smerte, kvalme, lys/lyd-følsomhed og tab af energi. Når man vha. Rehaler øger CO2-niveauet i kroppen indtræder der indenfor ti sekunder en række meget veldokumenterede effekter som modvirker udviklingen af migræneanfald:

  1. Forsyningen af ilt og blodsukker til hjernen stiger markant fordi hjernens blodforsyning øges. Dette modvirker sammentrækningen af hjernens blodårer og øger iltforsyningen til hjernen med over 50%. Når man bruger CO2 til at øge blodforsyningen til hjernen er det helt afgørende at man samtidig holder en normal ilt-procent i blodet, hvilket er grunden til at Rehaler er nøje afbalanceret til at sikre at både CO2-niveauet og iltprocenten er høje.
  2. Påvirkeligheden af kroppens nerveceller sænkes markant. Dette er en vigtig effekt i migræne fordi anfald lettere kan blive udløst, udvikle sig og forværres i perioder hvor nervecellerne er meget følsomme og letpåvirkelige.

Tilsammen gør disse effekter at det er muligt at hæmme Cortical Spreading Depression i den afgørende tidlige fase af migræneanfaldet, og dermed markant mindske anfaldets voldsomhed.

Migrænepatienter og migræneanfald er meget forskellige. Det gælder derfor for alle former for migrænebehandling (ikke mindst medicin) at effekten varierer fra person til person, og nogle gange fra anfald til anfald. I det kliniske forsøg og efterfølgende blandt over 50 testbrugere fremgik det at Rehaler virker på mange, men ikke alle, migræneanfald. Mange patienter oplever at de ved at bruge Rehaler tidligt i anfaldets udvikling er i stand til helt at undgå anfaldet, andre oplever en mildning af symptomerne, mens et mindretal ikke har effekt. Effekten afhænger af mange forhold, hvoraf nogle er under brugerens egen kontrol og andre ikke er. Vi anbefaler at du udfylder vores online migræne-spørgeskema for at finde ud af om Rehaler er et godt match for dig. For at opnå den bedste virkning af behandlingen er det vigtigt at begynde tidligt i anfaldsforløbet, gerne allerede når de første forvarsler om et anfald viser sig.

Rehaler-behandlingen er indtil nu kun testet på migræne med aura og der er derfor mindre viden om hvad effekten er på f.eks. migræne uden aura. Det er ikke skadeligt at bruge Rehaler og vi har ikke oplevet nogen patienter som har haft dårlige hændelser eller en forværring af deres migræne. Du vil derfor godt kunne prøve Rehaler selvom du ikke har migræne med aura, men som sagt kan vi ikke love dig at det vil have en effekt. For at undersøge effekten på andre migrænetyper arbejder vi på at igangsætte kliniske forsøg med behandling af bl.a. kronisk migræne og migræne uden aura.

For 30 år siden mente man at migrænen opstod, når blodkarrene udvidet sig i hjernen. Dette var en naturlig antagelse, fordi hovedpinen føles dukende eller pulserende. Denne dunken mente man kom fra pulsslagene. Hjernescanninger har vist at det faktisk er omvendt. Blodkarrene på ydersiden af kraniet udvider sig ofte under et anfald, mens blodkarrene inde i hjernen trækker sig sammen. Sammentrækningen sker både før og i nogle tilfælde også langt ind i smerte fasen. Andre studier har vist, at en udvidelse af blodkarrene (f.eks. ved brug af bestemt medicin) ikke i sig selv kan starte et migræneanfald. Yderligere er det bevist at der er ingen sammenhæng er mellem pulsslagene og den dunkende følelse. Ideen om, at migræne opstår på grund af en udvidelse af blodkarrene er derfor modbevist. Der findes stadig hjemmesider som ikke har opdateret deres viden omkring migræne, så de afspejler videnskaben fra de seneste årtier. Det er påvist at karsammentrækninger er en meget vigtig trigger hos en stor del af migrænepatienterne.

Sikkerhed

Rehaler-behandlingen er blevet testet i tre kliniske forsøg med i alt 27 deltagere, og efterfølgende på over 50 testbrugere, og der er ikke indtrådt nogle negative hændelser eller helbredsproblemer som følge af behandlingen. Rehaler er designet således at man som bruger hele tiden er sikret en tilstrækkelig ilt-tilførsel, lige meget hvordan man indstiller den. Den medfølgende kontrol-enhed overvåger desuden løbende iltprocenten i blodet og giver alarm hvis der skulle ske et fald (dette er dog meget usandsynligt). Rehaler øger CO2-indholdet i kroppen moderat, hvilket kan give milde bivirkninger (se “Har Rehaler bivirkninger?” nedenfor), men disse er ufarlige og kan let fjernes ved at skrue ned for inhalatorens regulator. Denne proces forklares grundigt i den tilhørende instruktions-app samt i brugervejledningen. Patienter med en lungesygdom (f.eks. KOL, lungefibrose, akut astma, akut lungebetændelse eller en slem forkølelse) bør ikke bruge Rehaler da der i de tilfælde kan være risiko for at ilt-niveauet i kroppen vil falde under det normale niveau. Man bør af samme årsag heller ikke bruge Rehaler hvis man befinder sig i et fly og/eller over 2000 meter over havets overflade. Hvis iltprocenten skulle falde vil kontrol-enheden dog opfange det og alarmere brugeren om at skrue ned for regulatoren eller stoppe behandlingen helt. Rehaler bør ikke bruges hvis du lider af epilepsi eller hjerte-kar-sygdom da der ikke foreligger kliniske data for disse grupper. CO2-stigningen i kroppen forsvinder få minutter efter du holder op med at bruge Rehaler og der er ikke set nogle langtids-effekter af brug af Rehaler.

Rehaler er designet sådan at stigningen i kroppens CO2-niveau passer til næsten alle brugere, og sådan at man som bruger aldrig er i fare for at løbe tør for ilt, lige meget hvor længe man bruger den. Inhalatoren har en regulator som bruges til at indstille det indåndede CO2-niveau. Når man køber et Rehaler Starter Kit bliver man af Rehaler-app’en guidet igennem den første brug af devicet og den medfølgende kontrol-enhed, og guides til at finde den indstilling af regulatoren som er optimal for en selv. Under brug af Rehaler måler kontrol-enheden hele tiden ilt-procenten i kroppen og giver alarm hvis der skulle indtræde et fald (hvilket dog er meget usandsynligt). Mange som bruger Rehaler oplever (særligt første gang de bruger devicet) at deres vejrtrækning bliver dybere. Ca. 20% af brugere oplever desuden at de bliver varmere i kroppen og ca. 10% føler at de begynder at svede mere end normalt. Disse symptomer er dog alle helt normale og harmløse virkninger af et øget CO2-niveau i kroppen, og forsvinder få minutter efter at man er holdt op med at ånde igennem inhalatoren. Omkring 5% af brugere har en særligt stærk reaktion på CO2, hvilket betyder at de kan opleve at blive svimle, rastløse, stakåndede, få en mild hovedpine eller på anden vis opleve uønskede bivirkninger. For disse brugere kan CO2-niveauet dog let nedjusteres ved hjælp af inhalatorens regulator, hvorefter symptomerne efter kort tid vil forsvinde.

Rehaler er på nuværende tidspunkt kun klinisk testet på migræne med aura, og markedsføres derfor kun til behandling af dette. Brug ikke Rehaler, hvis du har en eller flere af følgende sygdomme: – Børn og unge under 18 år. – Gravide og ammende – Lungesygdom (f.eks. KOL, lungefibrose, akut astma, akut lungebetændelse eller en slem forkølelse). – Hjerte/karsygdom (f.eks. forhøjet blodtryk, blodprop i hjertet, hjertekrampe, hjertesvigt, hjerteklapsygdom, hjerterytmeforstyrrelse eller hjertemuskelsygdom). – Blodmangel (anæmi), dvs. et lavt hæmoglobin-indhold i blodet. – Neuralgi/nervebetændelse, epilepsi, intrakraniel hypertension, nuværende eller tidligere aneurisme i hjernen, anden hjerne/nervesygdom udover migræne, samt patienter som tidligere er opereret i hjernen (inkl. stenting). Man bør ikke bruge Rehaler, hvis man befinder sig i et fly og/eller over 2000 meter over havets overflade. Hvis iltprocenten skulle falde vil kontrol-enheden opfange det og informere brugeren om at skrue ned for regulatoren eller stoppe behandlingen helt.

Der foreligger ikke kliniske data for brug af Rehaler af gravide og ammende, og behandlingen bør derfor ikke bruges af de patienter.

Der foreligger ikke kliniske data for brug af Rehaler af børn og unge under 18 år, og behandlingen bør derfor ikke bruges af de patienter.

Fordi du bruger inhalatoren ved at ånde igennem den samler der sig efter stykke tid kondens og spyt inden i den, hvilket kan give bakterier, svamp og andet, mulighed for at gro inde i inhalatoren. Af hygiejne-årsager bør man derfor kun bruge en inhalator indenfor 12 timer fra det tidspunkt man først tog den ud af pakken.

Køb

Rehaler kan købes her.

Nej, der er ikke brug for en recept for at købe Rehaler.

Rehaler er CE-godkendt som Medicinsk Udstyr Klasse I og kan derfor købes uden recept.

Vores Rehaler GO indeholder:

  • Éngangs-inhalatorer
  • En kontrol-enhed, som løbende måler iltniveauet i kroppen
  • Specialdesignede bløde næseklemmer, er i inhalator indpakningen
  • Rehaler-appen med instruktionsvideoer og en interaktiv guide til brug af udstyret.

Rehaler Go er et medlemsskab og koster fra 349 kr. den første måned. Efterfølgende vil du løbende få tilsendt nye Rehaler refills, så du altid er klar, når du får et migræneanfald.

Fordi Rehaler er en helt ny behandlingsform er det endnu ikke muligt at få offentligt tilskud. I takt med at der gennemføres flere succesfulde kliniske forsøg og afprøvninger vil det dog sandsynligvis blive muligt at få tilskud til behandlingen, men det vil med al sandsynlighed tage over et år før det er tilfældet.

De kliniske resultater tyder på at nogle specifikke anfald har en årsag og/eller et forløb, som gør Rehaler mindre effektiv, og det kan derfor ske at nogle patienter ikke oplever en stor effekt første gang de bruger den. Det kliniske forsøg viste dog også at effekten af Rehaler-behandlingen steg for hvert anfald der blev behandlet, så for at være sikker på at få den optimale effekt anbefales det at du behandler mindst fem til syv migræneanfald. For at få den optimale behandlingseffekt er det vigtigt at behandle tidligt i migræneanfaldets forløb. Det er derfor en god idé at øve sig i at opdage tegn på et kommende anfald, så du kan være sikker på at bruge Rehaler (og evt. anden medicin) allerede når de første forvarsler eller aura-symptomer starter. Hvis du har brug for hjælp til at bruge Rehaler og optimere behandlingen er vi klar til at hjælpe på mail – support@rehaler.com eller du kan kontakte os via appen eller på Facebook.

Når du køber en Rehaler  Go Startpakke får du samtidig adgang til smartphone-appen Rehaler (fås både til Apple og Android), som er skræddersyet til at hjælpe dig med at bruge udstyret korrekt. Appen giver feedback, når du lærer udstyret at kende og når du bruger Rehaler ved et anfald, og indeholder videoinstruktioner der fører dig igennem hvert skridt når du skal lære udstyret at kende. Hvis du har spørgsmål om Rehaler, hvordan du bruger den, eller andet, sidder vi klar til at hjælpe dig via support@rehaler.com, appen eller på Facebook.

Vi bruger cookies til at give dig en god online oplevelse i forhold til vores tjenester. Ved at bruge rehaler.com accepterer du betingelserne for brug af cookies. Lær mere.

Login to your Rehaler account